Informatie nodig:            mailto:  info@globox.nl

 

 

 

Ń  Innoveren 

 

Ń  Doelstellingen     

 

Ń  Productomschrijving

 

Ń  Bereikbaarheid

 

Ń  Prijzen en Tarieven

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Innoveren:

 

Innoveren, vernieuwen. Een begrip dat als een rode draad door de geschiedenis van GLOBOX loopt. Innovatie ligt ten grondslag aan gemaakte keuzes, aan trends die worden gevolgd. Een karaktertrek die GLOBOX Software Company naamsbekendheid heeft gegeven.

 

 

      

 

 

 

 

 

Versie 1 en Versie 2 van GLOBOX

 

 

 

 

Klik hier voor informatie over de nieuwste versie van The Navigator

 

Niet alleen onze activiteiten worden gekenmerkt door innovatie, maar ook die van de gebruiker die tegenwoordig met recht mag verwachten dat een softwareproduct goede prestaties levert, goede gebruikersinterface heeft, ergonomisch verantwoord is, en daarbij ook intelligent is.

 

Creëren, dat is intuďtie en knowhow combineren.

 

In een tijd waarin prestaties en individualisme de boventoon voeren, heeft GLOBOX Software Company als eerste gebroken met de gevestigde normen en heeft het de  “Natuurlijke Afstandsbediening voor MX” uitgevonden. Ook voor de lancering van de producten, zoals het gewaagde EasyDraw en de zowel vernieuwende als verleidelijke methodes van RoadRunner, moet je non-conformistisch zijn.

Innovatie ontstaat uit de versmelting van een idee en een behoefte.

GLOBOX Software Company is goed in het aanvoelen van wensen, in het visualiseren van verwachtingen. We hebben dan ook producten kunnen ontwerpen die het verlengstuk zijn van uw creativiteit, die modulair zijn, die duidelijkheid bieden en die een grote meerwaarde bieden. We lopen, altijd weer, op uw verlangens vooruit. Door de dagelijkse werkzaamheden in de toekomst onder de loep te nemen, hebben we nu al de droom van de Intelligente  Software  verwezenlijkt.  

Deze helpt de gebruiker bij het werken in essentiële  handelingen die   van    belang zijn voor de goede afloop van zijn of haar project. Dagelijkse zijn wij bezig met het ontwikkelen van systemen om het werken met software en programmatuur te verbeteren: automatische toepassing van verschillende richtlijnen, actieve verwerking van variabelen.

Benchmarks en gebruikersinbreng zijn belangrijke bronnen voor innovatie en vormen een waardevol testcentrum.

Nauwe samenwerking met onze klantenkring stelt ons in staat geheel nieuwe ideeën te ontwikkelen en ze vervolgens in de releaseversies toe te passen. Daar worden de oplossingen in perfectie bedacht en ontwikkeld die kenmerkend is voor onze producten.

 

GLOBOX Software Company denkt aan ontwikkeling en vernieuwing, maar verliest daarbij de service niet uit het oog. Met een actief aanwezige Helpdesk zorgen wij voor de juiste begeleiding van onze klanten. Om er voor te zorgen dat u elke dag weer geniet van de werking van GLOBOX, en ieder uur weer van de accuratesse, gaan we door met onbelemmerd creëren en ontwikkelen, want alleen dan komen we vooruit.

 

∆ terug

 

Doelstellingen:

 

De Software van GLOBOX Software Company en de visie:

 

GLOBOX Software Company is een bedrijf dat zich volledig toelegt op het verder ontwikkelen van bestaande applicaties in de wereld van civiele techniek en (spoor)wegontwerp; het maken van zogenaamde Add-on producten. Momenteel hebben wij de pijlen gericht op MX. Het goede kan altijd nog beter.

 

Voor een overzicht van de MX produkten verwijzen wij naar de internet-sites van Bentley Systems: 

www.Bentley.com  en  http://www.bentley.nl

 

Het softwarepakket GLOBOX:

 

Het doel van GLOBOX is het scheppen van duidelijkheid in doelstelling, eenvoud in toepassing en kwaliteit in resultaten.

 

De diensten van GLOBOX Software Company bestaan uit:

 

1.      Het ontwikkelen van op de klant toegespitste applicaties. Dit is altijd een aanvulling op een bestaande GLOBOX-applicatie waarvan het gebruik via licentierechten verkregen is. De specificatie kan ook zo specifiek en vernieuwend zijn, dat een nieuwe applicatie rondom de ontwikkeling wordt gestart.

 

2.      Het opleiden van uw personeel naar een hoger gekwalificeerd niveau. Dit kan door middel van een training in de breedte of in de diepte van het gebruik van de programmatuur.

 

3.      Het structureren en optimaliseren van uw ontwerpcyclus. Het komt nog te vaak voor dat er opdrachten niet winstgevend genoeg zijn afgerond, terwijl de planning en de prognose er rooskleurig uitzagen.

 

4.      Het adviseren voor de haalbaarheid van een bepaalde opdracht. Dit kan zijn op het gebied van de vaardigheden van het personeel of op de aanwezige infrastructuur van hard- en software.

 

De doelstelling van GLOBOX Software Company is het bouwen van een langdurige klantenrelatie. Doordat men elkaar beter leert kennen, is een nauwer samenspel in de markt van civiele techniek mogelijk, en worden resultaten positiever en de inzet economischer.

 

GLOBOX Software Company is geen Engineeringbureau. Het adviseert bij opdrachten, maar voert deze zelf niet uit. Daar bent ú als partij voor in de markt.

 

∆ terug

 

Productomschrijving:

 

 

GLOBOX TM als programmatuur is een ontwikkeling op MX en bestaat uit een aantal functionele modules. Deze modules staan elk voor een eigen toepassing.

                                                                                             

 

Dit is de module voor het tekenwerk. Zoals de naam al doet vermoeden is het zaak om tekenwerk zoals dwars- en langsprofielen op eenvoudige wijze te kunnen maken.

EasyDraw geeft de gebruiker daartoe de gelegenheid door alle tekenopties, die een tekenaar zich maar kan wensen, variabel te stellen. Er wordt begonnen met een startwaarde zodat men ook een eerste keer niet voor verrassingen komt te staan.

De instellingen worden per werk-directory opgeslagen, zodat elk project zijn specifieke eigenschappen heeft.

Recente uitbreidingen zijn “Niet-loodrechte”-dwarsprofielen en “Annotatie van snijdende Alignementen”.

meer EasyDraw informatie …..

 

 

 

Dit is de module voor de toepassing in de railtechniek. Spoorannotaties voor light- en heavyrail alsmede perronontwerp voor lightrail vormen de basis van de module.

Flexibiliteit en eenvoud in toepassing zijn de kernwoorden voor RailtriX. Recente uitbreidingen zijn er in de vorm van flexibelere annotaties en As-Built controle.

 

 

Wegontwerp in zijn simpelste toepassing. Zo is RoadRunner aan te duiden. Via duidelijke panels wordt de gebruiker door het wegontwerpproces geleid, met telkens een goedkeuring van de instellingen. Toepassing van regelgeving voor wegontwerp kan worden gekozen, waarbij zowel autowegen als autosnelwegen tot de mogelijkheden behoren.

Vastlegging van de gebruikersacties is een standaard. Het resultaat is een weg-ontwerp dat geheel voldoet aan de MX-DCK (MX - Dutch Country Kit), de standaard voor het vastleggen van ontwerpeigenschappen in Nederland. 

Recente ontwikkelingen zijn Redesign en toevoeging van meerdere ontwerpelementen, zodat het ontwerpproces nog meer gestuurd wordt door de ontwerper en niet door z’n software.

meer RoadRunner informatie …..

 

 

De module voor het op juiste wijze beginnen van een uit- of invoegend alignement. De gebruiker geeft de waarden van hoekverdraaiing, lengte van het te maken element en de as waar de verbindingsweg aan moet worden gerelateerd, en het resultaat is direct toepasbaar in de MX-optie ALIGNMENT.

 

 

Deze module maakt het mogelijk om met een niet volledige MX licentie toch met Inputfiles en Linemode-Commando regels te werken.

 

Kleine handigheidjes zijn het verschalen van het panel (kleine of grote filenamen) en het onthouden van zowel de werk-directory, als de directory waar de laatst gebruikte file staat.

 

In de Linemode optie wordt het laatste commando onthouden en kan nadien, bij een repeterende actie wederom worden gebruikt.

 

Een bijkomstigheid, maar in het verwerkingsproces wellicht van belang, is het snel leeg maken van een bestaande tekening.

 

 

GroundControl is bedoeld voor het maken van de zogenaamde onder- liggende modellen, zoals verharding, fundering, zand voor zandbad, ophoog- zand en cunet.

Uitgangspositie kan een “normaal” MX ontwerp zijn, of een ontwerp gemaakt met RoadRunner.

De laatste optie geeft de mogelijkheid om volledig met de objectstrategie om te kunnen gaan.

Werkwijze is doormiddel van receptbestanden, die telkens weer gebruikt kunnen worden.

Eindresultaten zijn onder ander:

Hoeveelheden en dwarsprofielen van de diverse modellen.

 

 

Deze module maakt het mogelijk om binnen MX vanuit andere binaire modelfiles gegevens over te halen.

Dit gaat vele malen sneller dan de bekende GENIO-interface, en werkt wanneer er u er behoefte aan heeft: tijdens het MX-werk.

 

Zo is er de mogelijkheid om “op afstand”, dat wil zeggen in de model-file waar men niet in werkt, gegevens op te halen of weg te schrijven.

Ook maakt Grabbit het mogelijk om de gegevens van de niet-actieve modelfile te wijzigen: modellen kunnen worden verwijderd of worden hernoemd.

Tevens kan men een nieuwe modelfile aan te maken voor back-up moge- lijkheden voordat u een “gevaarlijke”   MX-actie gaat verrichten, zoals Compress van de Modelfile, of Alignment wijzigingen.

meer Grabbit informatie …..

 

 

 

De module die als intermediair kan dienen tussen het bureaumatige ontwerp en het site-gestuurde uitzetten van gegevens. Uitzetgegevens kunnen gemakkelijk en menugestuurd worden gegenereerd.

Tevens kunnen diverse formaten worden getransformeerd, zoals het CSV-formaat. Andere zaken als

volumeberekeningen en GENIO-uitvoer zijn in een handomdraai gebeurd.

meer PeggMan informatie …..

                                                                                               

 

Voor alle modules geldt dat er enkel datgene wordt getoond dat op dat moment van belang is voor het resultaat van de berekening of tekening. Overbodige informatie wordt de gebruiker onthouden, zodat de focus op de werkzaamheden optimaal wordt.

 

 

Klik hier voor informatie over de nieuwste versie van The Navigator

 

 

Het heden en de toekomst

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt voor iedereen, ook voor GLOBOX TM. De inhoud van deze productomschrijving is dan ook een momentopname. Vraag naar de laatste stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen.

 

 

∆ terug

 

 

Bereikbaarheid:

 

Bezoekadres:                                Annendaalderweg 27b

                                                6105 AR Maria Hoop

 

Postadres:                                    Annendaalderweg 27b

                                                6105 AR Maria Hoop

 

Telefoon:                                                  0475 – 30.00.29

 

Fax:                                                         0475 – 30.00.29

 

E-mail:                                                    info@globox.nl

 

 

Zoek ons via een plattegrond op het net

 

 

 

∆ terug

 

 

 

Prijzen en tarieven:

 

Een complete Tarievenlijst voor Diensten en een Prijslijst voor Softwareproducten is verkrijgbaar bij

 

GLOBOX Software Company

 

 

Op verzoek kan een uw passende offerte gedaan worden met een combinatie van diensten en producten.

 

∆ terug